YETİŞKİNE YÖNELİK PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

 • Depresyon
 • Panik Atak
 • Anksiyete ( Kaygı )
 • Obsesif – Kompulsif Bozulma
 • Yeme Bozuklukları
 • Özgül Fobiler
 • Öfke Kontrol Sorunları
 • Sosyal Kaygı
 • Cinsel Sorunlar
 • Travma Ve Yas
 • Somatizasyon Ve Psikosomatik Sorunlar
 • İlişki Sorunları ( Çatışma, Uyumsuzluk, Ayrılık, Aldatma Vs. )
 • Gelecek Kaygısı
 • Zaman Yönetimi
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • İş Performansı
 • Yalnızlık
 • İsteksizlik
 • Motivasyonu Arttırmak
 • Tükenmişlik Sendromu
 • İletişim Becerileri Geliştirme
 • Doğru Beden Dili Kullanma Vb.

Randevu almak için tıklayınız.