ÇOCUĞA YÖNELİK PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

 • Aile ve Çevre İletişim Problemleri
 • Gelişim Değerlendirmesi
 • İlköğretime Hazır Bulunuşluk
 • Okul Uyum Problemleri
 • Kayıp ve Yas Süreci
 • Boşanma Süreci ve Sonrasında Çocuk Ruh Sağlığı
 • Tırnak Yeme
 • Parmak emme
 • Alt Islatma (Enürezis)
 • Alt Kirletme (Enkoprezis)
 • Tuvalet Eğitim Süreci
 • Yemek Yeme Sorunları
 • Öfke Kontrol Sorunları
 • Davranım Sorunları
 • Çocukluk Çağı Mastürbasyonu
 • Çocukluk Dönemi Korkuları
 • Aileye Kardeşin Katılım Süreci ve Kardeş Kıskançlığı
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Dikkat Eksikliği
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Okul Başarısı

1)EBEVEYN DANIŞMANLIĞI

Çocuklarla çalışma sürecinde ailesi ile olan ilişkileri göz ardı edilemez. Bu nedenle kurumumuzda çocuklarla yürüttüğümüz çalışmalara aileyi de dahil etmekte ve gerekli noktalarda aile üyelerine (anne, baba, kardeş vb.) yönlendirmeler yapmaktayız.

2)GELİŞİM TAKİP ÇALIŞMALARI

İnsanın hayatında en fazla gelişimin olduğu dönemlerden biri de 0-6 yaş dönemidir. Standardize edilmiş testlerle çocukların bilişsel gelişimi, motor gelişimi, duygusal-sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri ile ilgili bilgi ediniriz. Yapılan düzenli gelişim takibiyle; çocukların yaşlarına uygun gelişim gösterdikleri belirlenebilmekte ve gelişimlerine katkı sağlanabilmektedir. Ayrıca bu ölçekler aracılığıyla zaman içerisinde karşılaşılabilecek problemler öngörülerek gerekli önlemler alınabilmekte ya da var olan problemlere büyümeden müdahale edilerek çocuğun gelişiminin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi sağlanabilmektedir.

3)ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Kullanılan ölçek ve psikolojik testler; çocukların zihinsel ve duygusal süreçlerini keşfetmemize, var olan problemlerin kaynaklarını belirlememize ve bir müdahale planı yapmamıza destek olan önemli araçlardır. Kurumumuzda kullanılan ölçekler:

 • Gessel Gelişim Testi
 • Ankara Gelişim Envanteri
 • Denver II Gelişim Tarama
 • Okula Hazırlık Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • C.A.T
 • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Koppitz İnsan Çİzim Testi
 • Çocuk Çizim Testleri ve Değerlendirmesi
 • Marmara Okul Olgunluğu Ölçeği

4)OYUN TERAPİSİ

Oyun çocuğun kendini ifade edebildiği, öğrendiği bilgileri pekiştirdiği ve edindiği becerileri geliştirdiği bir süreçtir. Oyun Terapisinde; çocuğun duygusal dünyasını keşfeder, bize anlattıklarını dinler, var olan problemleri görür, çocuğun iç kaynaklarını keşfetmesinde ve çözüm sürecinde gerekli desteği sağlarız.

5)OKULA HAZIR BULUNUŞLUK

İlkokula başlamak çocuklar ve aileler için önemli süreçlerdir. Çocuğun ileriki akademik hayatı ve duygusal-sosyal gelişimi için de önemli bir basamaktır. Bu nedenle çocuğun ilkokula hazır bulunuşluğunun iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Değerlendirmelerde bireysel gözlemlerin yanı sıra ölçeklerden de faydalanılmaktadır.

Randevu almak için tıklayınız.